Menu Close

Klankbordgroep

De Buurtsportcoach richt zich primair op doelgroep senioren en werkt samen met verschillende organisaties op het gebied van sport, buurt, onderwijs, zorg, welzijn en participatie. Zij vormen de klankbordgroep en zijn cruciaal in de succesvolle uitvoering van Buurtsportcoach Sport en Gezondheid.

De stuurgroep Buurtsportcoach Sport en Gezondheid, Haagse Hout bestaat uit de volgende leden

Individuele inzet binnen groepsinspanning, dat is wat een team, een organisatie, een maatschappij en een beschaving maakt – Vince Lombardi